Cấp 30 – Cấp 45

Sau khi bằng hữu lên đến cấp 20, Vương Ngữ Yên sẽ tiếp tục gợi ý cách lên cấp nhanh chóng và đỡ mất thời gian luyện công. Chúng ta hãy cùng xem nhé!

Luyện cấp từ 20 đến 40

 • Cấp 21 – 30: Luyện cấp ở: Ôn Tuyền Động, Sơn Động Thuyền Ổ, phụ bản trong phái Nga My.
 • Cấp 31 – 40: Luyện cấp ở: Ma Nhai Động, Ôn Tuyền Động, Kiếm Gia, phụ bản trong phái Minh Giáo.

Phi Hoàng Thạch – Ám Khí đầu tiên

 • NPC nhiệm vụ: Đoàn Diên Khánh [278; 262] tại Đại Lý.
 • Điều kiện: Đã hoàn thành nhiệm vụ kịch tình Vạn Kiếp Cốc (cấp 20).

Hưởng Phúc Lợi

Hoạt động hằng ngày

Nhấn vào ô khoanh tròn trong giao diện game như hình dưới, sẽ thấy xuất hiện 1 bảng gồm tất cả các hoạt động, sự kiện diễn ra trong ngày.

Hoàn thành nhiệm vụ được nhiều phần thưởng và điểm hoạt động. Điểm hoạt động dùng để mở 4 chiếc bảo rương.

Chúc phúc hảo hữu

Mở bảng hảo hữu (Alt + F), nhấn vào biểu tượng trước tên của hảo hữu, xuất hiện Tụ Bảo Bồn của họ. Bằng hữu nhấn nút Chúc Phúc là hoàn tất và nhận điểm kinh nghiệm.

Lĩnh lương hằng tuần

NPC liên quan: Chúc Phú Quý [149; 124] tại Đại Lý.

Bằng hữu tùy cấp độ sẽ có yêu cầu nhiệm vụ khác nhau và số tiền lương tương ứng.

Sơ cấp: 200  Thông bảo

Trung cấp: 240  Thông bảo

Cao cấp: 300 Thông bảo

Hàn Ngọc Cốc

NPC liên quan: Lâm Triều Hùng [271; 223] tại Tô Châu để tiến vào Hàn Ngọc Cốc.

Sau đó sử dụng Cổ Mộ Hành Công Yếu Quyết (mua từ Lâm Triều Hùng) hoặc Toàn Chân Cổ Mộ Hành Công Yếu Quyết, bằng hữu sẽ gia tăng kinh nghiệm trong vòng 30 phút.

Tham gia sự kiện

Túc Cầu

NPC liên quan: Đồng Quán [300; 191] tại Lạc Dương,  Vu Thiên Thiên [285; 242] tại Tô Châu, Hạ Thanh Thanh [297; 131] tại Đại Lý. Điểm kinh nghiệm nhận được gấp 5 lần bình thường.

Liên hoàn Tô Châu

Sự kiện gồm 3 vòng nhiệm vụ nhỏ:

 • Một tên cũng không thể thoát: nhận nhiệm vụ ở Tiền Hoành Vũ [132; 259] Tô Châu.
 • Trừ Hại: nhận nhiệm vụ ở Hoa Kiếm Vũ [353; 202] Tô Châu.
 • Sào huyệt của Phỉ: nhận nhiệm vụ ở Tiền Hoành Vũ [132; 259] Tô Châu.

Trừ Ác Thiên Kiếp Lâu

NPC Phó Kiếp Sinh [92; 201] tại Đại Lý. Chỉ cần đến Phó Kiếp Sinh để tiến vào phụ bản, hoàn thành 10 vòng nhiệm vụ (mỗi vòng sẽ tiêu diệt 20 con quái).

Nhất Thiên Linh – Nhất Nguyện Vọng

 • NPC liên quan: Lương Đạo Sĩ [281;275] tại Tô Châu.
 • Chỉ cần thu thập Nguyện Linh Tuyền, sau đó đến Hứa Nguyện Thụ [157;185] ở Thái Hồ để cầu nguyện.
 • Nguyện Linh Tuyền có được khi tham gia: Thử Tài Vận May, Kỳ Cuộc, Ác Tặc, Ác Bá, Tàng Kinh Các,….
 • Cứ 5 lần như vậy là hoàn thành 1 vòng nhiệm vụ. Mỗi vòng nhiệm vụ sẽ nhận phần thưởng là 1 Quả Hứa Nguyện.
 • Thu thập đủ 20 quả hứa nguyện sẽ đổi được 1 viên Hồng Bảo Thạch cấp 3. Đủ 7 quả sẽ được 1 Thiên Cang Cường Hóa Tinh Hoa.

Hoa Sơn Luận Kiếm

 • NPC liên quan: Tô Kiếm Lĩnh [292;234] tại Tô Châu.
 • Đến Hoa Sơn sẽ tới quảng trường trung tâm Hoa Sơn và tiến hành PK lẫn nhau.
 • Môn phái nào tiêu diệt được nhiều người chơi của các môn phái khác nhất chính là người chiến thắng trong Hoa Sơn Luận Kiếm.

Dã Trư Bạo Loạn

NPC liên quan: Linh Thú ở Thánh Thú Sơn, gồm Hoàng Điêu, Niên Thú, Long Quy…

Tàng Kinh Các

NPC liên quan: Thiếu Lâm Vân Du Võ Tăng ở các bản đồ: Tây Hồ, Nhĩ Hải và Nhạn Nam. Lập tổ đội vượt phụ bản.

Phụng Hoàng Lăng Mộ

NPC Mô Kim Hiệu Uý ở bản đồ Phụng Hoàng Cổ Thành, lập tổ đội vượt phụ bản.

Tào Vận

NPC liên quan: Lục Sĩ Tranh [333;169] tại Tô Châu, Triệu Minh Thành [326,319] tại Lạc Dương, Vương Nhược Vũ [55;175] tại Đại Lý.

Đại Hội Tỷ Võ

NPC liên quan: Tùy Báo Minh [264;224] tại Tô Châu.

Kỹ năng sống

Chế dược

NPC liên quan: Trương Minh Cảnh [232;308] tại Lạc Dương.

Khi chế dược cần đứng gần các lò luyện đan sau đây:

 • Lò luyện của Phó Đương Quy [97;122] tại Đại Lý
 • Lò luyện của Trương Minh Cảnh [232;308] tại Lạc Dương
 • Lò luyện của Bàng Anh Thời [216;204] tại Tô Châu
 • Lò luyện của Lan Tư Lạc Đặc [30;186] tại Lâu Lan
 • Lò luyện của Tưởng Minh Hiên [189;146] tại Thúc Hà Cổ Trấn.

Đúc khuôn

NPC liên quan: Vương Đức Phúc [309;302] tại Lạc Dương.

 • Khi đúc vật phẩm, cần đứng gần các lò rèn sau đây:
 • Lò luyện của Vương Đức Phúc [309;302] tại Lạc Dương
 • Lò luyện của Tiết Chúc [351;251] tại Tô Châu
 • Lò luyện của Quá Tam Chuy [228;90] tại Đại Lý
 • Lò luyện của Đường Minh [93;128] tại Thúc Hà Cổ Trấn.
Vua Thiên Long