Vị Trí Phân Bố Tài Nguyên Trong Thiên Long Bát Bộ

Trong thế giới Thiên Long Bát Bộ vô cùng rộng lớn, đi tới đâu cũng là rừng cây đồi núi hoang mạc. Thử hỏi xem với một thế giới rộng mênh mông như thế làm sao quý bằng hữu có thể nhớ hết nổi từng địa danh lẫn khu vực. Nhiều lúc muốn đi tìm cho mình một nguyên liệu cần thiết cho ngành nghề của mình, nhưng khổ nỗi không tài nào biết xác thực những thứ nguyên liệu mình cần nằm ở đâu.
Để giúp đỡ quý bằng hữu, tại hạ đã cưỡi sói lội đèo vượt sông đi suốt 7 ngày đêm ròng rã không lúc nào ngơi nghỉ. Chỉ mong có thể ghi chép lại những chi tiết về tài nguyên, xác định xem khu vực nào có những loại tài nguyên gì. Thật là may cuối cùng ông trời đã không phụ lòng người có công, tại hạ đã hoàn thành một bảng liệt kê chi tiết địa điểm phân bố tài nguyên. Xin gửi tới quý bằng hữu những thông hữu ích này:
 
Phân bố khoáng mạch:
Tên địa danh
Tên mạch khoáng 1
Tên mạch khoáng 2
Vô Lượng
mỏ đồng
 
Kiếm Các
mỏ đồng
 
Đôn Hoàng
mỏ đồng
 
Kính Hồ
mỏ đồng
 
Tung Sơn
mỏ đồng
 
Thái Hồ
mỏ đồng
 
Tây Hồ
mỏ đồng
mỏ sắt
Nhĩ Hải
mỏ sắt
mỏ Bạc
Nhạn Nam
mỏ Bạc
mỏ hàn thiết
Long Tuyền
mỏ hàn thiết
mỏ vàng
Thương Sơn
mỏ vàng
mỏ huyền thiết
Nhạn Bắc
mỏ huyền thiết
mỏ pha lê
Võ Di
mỏ pha lê
Mỏ quặng phỉ thúy
Thạch Lâm
Mỏ quặng phỉ thúy
mỏ quặng chân vũ
Thảo Nguyên
mỏ quặng chân vũ
mỏ quặng long huyết
Mai Lĩnh
mỏ quặng long huyết
mỏ quặng phụng huyết
Ngọc Khê
mỏ quặng phụng huyết
mỏ Nữ oa
Liêu Tây
mỏ Nữ oa
 
Nam Hải
mỏ Nữ oa
 
Nam Chiếu
mỏ Nữ oa
 
Trường Bạch
mỏ Nữ oa
 
Quỳnh Châu
mỏ Nữ oa
 
Miêu Cương
mỏ Nữ oa
 
Hoàng Long
mỏ Nữ oa
 
Phân bố thảo dược:
Tên địa danh
Tên dược thảo 1
Tên dược thảo 2
Tên dược thảo 3
Vô Lượng
Bạch Anh
Bồ Hoàng
 
Kiếm Các
Bạch Anh
Bồ Hoàng
 
Đôn Hoàng
Bạch Anh
Bồ Hoàng
 
Kính Hồ
Bạch Anh
Bồ Hoàng
 
Tung Sơn
Bạch Anh
Bồ Hoàng
 
Thái Hồ
Bạch Anh
Bồ Hoàng
 
Tây Hồ
Xuyên Bối
Nguyên Hồ
 
Nhĩ Hải
Tì Bà
Cam thảo
Kim ngân Hoa
Nhạn Nam
Hoàng Cầm
Cẩu Kì tử
Trầm hương
Long Tuyền
Đỗ Trọng
Thương Thuật
Phục linh
Thương Sơn
Phòng Phong
Hương Nhu
Hoàng liên
Nhạn Bắc
Đương Quy
Quế Tâm
Hương phụ
Võ Di
Hoắc hương
Hồi thần thảo
Thủ Ô
Thạch Lâm
Đông trùng hạ thảo
Long Quỳ Tử
 
Thảo Nguyên
Tượng Bối
Nhân Sâm
 
Mai Lĩnh
Linh Chi
Tuần Thảo
 
Ngọc Khê
Hạt sen
Khô Mộc Xuân
 
Liêu Tây
Hạt sen
Khô Mộc Xuân
 
Nam Hải
Hạt sen
Khô Mộc Xuân
 
Nam Chiếu
Hạt sen
Khô Mộc Xuân
 
Trường Bạch
Hạt sen
Khô Mộc Xuân
 
Quỳnh Châu
Hạt sen
Khô Mộc Xuân
 
Miêu Cương
Hạt sen
Khô Mộc Xuân
 
Hoàng Long
Hạt sen
Khô Mộc Xuân
 
Phân bố trồng trọt:
Tên thực vật
Đại Lý
Lạc Dương
Tô Châu
Tiểu mạch non/tiểu mạch già
Đại mạch non/đại mạch già
 
Ngô non/ Ngô già
 
 
Lạc non/ Lạc già
 
 
Khoai lang non/ Khoai lang già
 
Cao lương non/ Cao lương già
 
 
Vừng non/ Vừng già
   
Đậu xanh non/ Đậu xanh già
   
Đậu nành non/ Đậu nành già
 
Tằm non/ Tằm già
 
Khoai tây non/ Khoai tây già
 
 
Khoai môn non/ Khoai môn già
   
Cây gai non/ Cây gai già
Bông non/ Bông già
 
 
lanh non/ lanh già
   
Bông gạo non/ Bông gạo già
   
Vỏ Đay non/ Vỏ Đay già
 
 
Bông mây non/ bông mây già
   
Đay cách non/ Đay cách già
   
Bông gòn non/ bông gòn già
 
 
Gai non/ Gai già
   
Bông đỏ non/ bông đỏ già
   
Đay la bố non/ đay la bố già
 
 
Bông mịn non/ bông mịn già
   
Phân bố loài cá:
Tên cảnh
Tên loài cá thứ 1
Tên loài cá thứ 2
Vô Lượng
Cá trắm cỏ
Cá trắm đen
Kiếm Các
Cá trắm cỏ
Cá trắm đen
Đôn Hoàng
Cá trắm cỏ
Cá trắm đen
Kính Hồ
Cá trắm cỏ
Cá trắm đen
Tung Sơn
Cá trắm cỏ
Cá trắm đen
Thái Hồ
Cá trắm cỏ
Cá trắm đen
Tây Hồ
Cá mè
Cá lô
Nhĩ Hải
Cá mè
Cá lô
Nhạn Nam
Cá bơn
Cá trê
Long Tuyền
Lươn
Cá chạch
Thương Sơn
Cá lóc
cá thu đao
Nhạn Bắc
Cá chọi
Cá chày
Võ Di
Cá chim
Cá đô
Thạch Lâm
Cá trắng
Cá móc
Thảo Nguyên
Cá hồi
Cá vây cờ
Mai Lĩnh
Cá lưỡi xương
Cá sặc trân châu
Ngọc Khê
Cá hoa vàng
Cá kim
Liêu Tây
Cá hoa vàng
Cá kim
Nam Hải
Cá hoa vàng
Cá kim
Nam Chiếu
Cá hoa vàng
Cá kim
Trường Bạch
Quỳnh Châu
Cá hoa vàng
Cá kim
Miêu Cương
Cá hoa vàng
Cá kim
Hoàng Long
Vua Thiên Long