Tính năng điêu văn trang bị

Quý bằng hữu thân mến!
Trang bị không tự nhiên mà có sức mạnh. Bằng hữu sẽ phải mất nhiều thời gian, công sức để cường hóa, bồi dưỡng, khảm nạm, chạm khắc để sở hữu kỳ trân dị bảo hỗ trợ thêm uy lực võ công của mình.
Điêu Văn là một loại hình chạm khắc, khi khắc lên trang bị sẽ tăng thêm sức chịu đựng và công kích cho nhân vật.
 
Tính năng Điêu Văn trang bị sẽ giúp bằng hữu thỏa lòng mong đợi của bằng hữu.
1. Tìm hiểu Điêu Văn ở đâu?
    
Bằng hữu đến NPC Trương Hàng Long (Lạc Dương – 220/170).
2. Nguyên liệu
3. Thao Tác: có 4 thao tác chính
3.1 Hợp thành Điêu Văn
– Điêu văn đồ tường muốn hợp.
– 20 Đan Thanh.
– Đưa Đồ Tường cần hợp thành điêu văn → Duyệt.
3.2 Khắc Điêu Thực Khắc
– Ô 1: đưa trang bị cần khắc điêu văn.
– Ô 2: đưa nguyên liệu Điêu văn thực khắc dung tề.
– Ô 3: đưa Điêu văn đã được hợp thành.
Click → Duyệt để tiến hành khắc điêu văn
Trang bị sau khi điêu văn
3.3 Cường Hóa Điêu Văn
– Cần nguyên liệu Kim Tằm Ty
– Ô 1: đưa trang bị đã khắc Điêu Văn.
– Ô 2: nhập số lượng Kim Tằm Ty cần thăng cấp.
Lưu ý: khi khắc điêu văn vào trang bị thì điêu văn đã là cấp 1.
3.4 Tháo Điêu Văn
– Cần nguyên liệu Dung Kim Phấn.
– Ô 1: đưa trang bị khắc Điêu Văn muốn tháo gỡ.
– Ô 2: đưa nguyên liệu Dung Kim Phấn.
Bấm → Duyệt để thực hiện tháo điêu văn thành công
Chúc quý bằng hữu chơi game vui vẻ!

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long