Cấp 1 – Cấp 20

Từ cấp 1 cho đến 20, ngoài việc đánh quái để gia tăng điểm kinh nghiệm, các tân thủ còn có rất nhiều điều cần làm trong giang hồ rộng lớn.

Vương Ngữ Yên gợi ý cách để bằng hữu lên cấp nhanh chóng trên bước đường phiêu bạt sắp tới nhé!

Lên cấp 10 trong 5 phút

Bằng hữu nhận nhiệm vụ đầu tiên từ NPC Triệu Thiên Sư (161, 158) tại Đại Lý, làm theo các hướng dẫn sẽ nhanh chóng lên cấp 10 trong thời gian cực ngắn.

Ngoài cách thực hiện nhiệm vụ để lên cấp 10, bằng hữu còn có thể đánh quái ở Vô Lượng Sơn hoặc Kiếm Các.

Gia Nhập Môn Phái

Cấp 10, bằng hữu hãy đến Đại Lý [160; 135] gặp sứ giả các môn phái.

Vào môn phái, mở bản đồ (phím Tab) và đến chữ Sư, gặp chưởng môn, nhấn Gia nhập môn pháis sẽ trở thành đệ tử.

Sau khi gia nhập môn phái, bằng hữu sẽ nhận được 3 chiêu thức bổn phái, thời trang môn phái sơ cấp, trân thú, đồ dùng cho trân thú và vật phẩm Môn Phái Triệu Tập Lệnh (giúp bằng hữu trở về phái nhanh nhất).

Luyện cấp 20

Để lên cấp 20, hãy lập tổ đội đi train quái ở: Tung Sơn, Đôn Hoàng, Bảo Tàng Động (đi theo hướng từ Lạc Dương ra Đôn Hoàng) hoặc gặp NPC Âu Dương Quả [92, 152] ở phái Cái Bang để tiến vào phụ bản đánh khỉ.

Hoặc có thể mở Nhiệm Vụ (bấm phím Alt + Q), chọn bảng Tiếp Nhận để làm nhiệm vụ và tích lũy điểm kinh nghiệm.

Tham gia sự kiện

Trân Long Kỳ Cuộc

 • NPC nhận nhiệm vụ: Trương Dịch Quốc [268, 242] tại Tô Châu, Lưu Trọng Phủ tại [287; 140] tại Đại Lý, Vương Tích Tân [362; 230] tại Lạc Dương.
 • Thời gian: 11h30 – 14h30 và 20h00 – 22h00.

Thử Tài Vận May

NPC nhận nhiệm vụ: Liễu Nguyệt Hồng [230; 350] tại Tô Châu.

Thiên Tầm

NPC nhận nhiệm vụ: Tả Đồng [227; 324] tại Tô Châu.

Ác Bá

NPC nhận nhiệm vụ: Giang Hồ Tiêu Tiểu tại 10 môn phái.

Kỹ năng sống

Nấu nướng

NPC liên quan: Đỗ Tử Phi ở Đại Lý [117,157], Lý Đại Chủy ở Lạc Dương [134,152], Trí Hoa ở Tô Châu [189,173].

Câu cá

NPC liên quan: Khương Ngư ở Lạc Dương [207,184], Mục Tử Lăng  ở Đại Lý [103,157], Tưởng Bình ở Tô Châu [335,170].

Các nơi câu cá theo cấp độ:

 • Cấp 1: Kiếm Các, Vô Lượng Sơn, Đôn Hoàng, Tung Sơn, Thái Hồ
 • Cấp 2: Tây Hồ
 • Cấp 3: Nhĩ Hải
 • Cấp 4: Nhạn Nam
 • Cấp 5: Long Tuyền
 • Cấp 6: Thương Sơn
 • Cấp 7: Nhạn Bắc
 • Cấp 8: Võ Di
 • Cấp 9: Thạch Lâm, Ngân Ngai Tuyết Nguyên, Cao Xương, Đại Uyển, Tháp Lý Mộc
 • Cấp 10: Thảo Nguyên.

Hái thuốc

NPC liên quan: Nghiêm Bách Thảo ở Lạc Dương [216,308]. Mua Liềm hái dược ở các thành thị.

Các nơi hái dược theo cấp độ:

 • Cấp 1: Kiếm Các, Vô Lượng Sơn, Đôn Hoàng, Tung Sơn, Thái Hồ
 • Cấp 2: Tây Hồ
 • Cấp 3: Nhĩ Hải
 • Cấp 4: Nhạn Nam
 • Cấp 5: Long Tuyền
 • Cấp 6: Thương Sơn
 • Cấp 7: Nhạn Bắc
 • Cấp 8: Võ Di
 • Cấp 9: Thạch Lâm, Ngân Ngai Tuyết Nguyên, Cao Xương, Đại Uyển, Tháp Lý Mộc
 • Cấp 10: Thảo Nguyên.

Trồng trọt

NPC liên quan: Lưu Diệc Nông ở Lạc Dương [314,401]

Nơi có thể trồng trọt theo cấp độ:

 • Đại Lý: cấp 1 – 2 – 5 – 7 – 9
 • Lạc Dương: cấp 1 – 3 – 4 – 6 – 10
 • Tô Châu: cấp 1 – 2 – 5 – 8 – 9 – 10
 • Lâu Lan: cấp 7 – 8 – 9 – 10.

Khai khoáng

NPC liên quan: Tiết Đồng Chùy ở Lạc Dương [310,288].

Các nơi khai khoáng theo cấp độ:

 • Cấp 1: Kiếm Các, Vô Lượng Sơn, Đôn Hoàng, Tung Sơn, Thái Hồ
 • Cấp 2: Tây Hồ
 • Cấp 3: Nhĩ Hải
 • Cấp 4: Nhạn Nam
 • Cấp 5: Long Tuyền
 • Cấp 6: Thương Sơn
 • Cấp 7: Nhạn Bắc
 • Cấp 8: Võ Di
 • Cấp 9: Thạch Lâm, Ngân Ngai Tuyết Nguyên, Cao Xương, Đại Uyển, Tháp Lý Mộc
 • Cấp 10: Thảo Nguyên.
Vua Thiên Long