Hướng Dẫn Kỹ Năng Câu cá

Cá có thể nấu thành nhiều món ngon vật lạ, giúp tăng cường sinh mệnh. Nhưng dĩ nhiên trước đó bằng hữu phải có nguồn nguyên vật liệu là cá tươi trong, mới đánh bắt từ chính bàn tay khéo léo của mình.

Bằng hữu mau mau đến gặp các lão làng sau đây để học kỹ năng câu cá nhé!

Khương Ngư – (306,324) – Lạc Dương
Mục Tử Lăng – (104,155) – Đại Lý
Tưởng Bình – (335,170) – Tô Châu
Vua Thiên Long