Tranh Đoạt Bảo Sương

Quý bằng hữu thân mến!
Thánh Thú Sơn trong phiên bản Tiên Lữ Kỳ Duyên vốn đã dậy sóng với “boss trùm”Long Quy nay lại càng thêm sôi động với sự xuất hiện của Bảo Sương – một kho báu thực sự đang chờ chính các bằng hữu khám phá.
Thánh Thú Sơn là nơi các anh hùng hào kiệt thể hiện trình độ võ công của mình, chính vì thế việc mở Bảo Sương không phải là việc dễ dàng. Bằng hữu nào là người mạnh nhất, kiên trì nhất sẽ có cơ hội mở được Bảo Sương. Tất nhiên trong quá trình mở Bảo Sương các bằng hữu dù tự tin đến đâu cũng nên cần có sự yểm trợ từ các hảo hữu của mình vì thời gian chờ để mở Bảo Sương là khá lâu.
Bổn môn xin gửi đến các bằng hữu một số hình ảnh về sự kiện này.
Bảo Sương xuất hiện tại (143 112) Thánh Thú Sơn
Vào các giờ nhất định trong ngày (03h15, 10h15, 18h15, 23h30) hệ thống sẽ thông báo sự xuất hiện của Bảo Sương
Thời gian chờ để có thể mở được Bảo Sương là khá lâu
Ngoài các phần thưởng các bằng hữu có khả năng mở được Bảo Sương Đồng Tử
Có tất cả 4 Bảo Sương Đồng Tử sẽ xuất hiện và nhanh chóng chạy về 4 hướng
Bảo Sương Đồng Tử sẽ chạy rất nhanh, các bằng hữu hãy cùng tổ đội của mình phối hợp trong việc đánh chặn
Bảo Sương Đồng Tử với bộ mặt “thiên thần” nhưng chạy thì cực nhanh
Thu phục được 4 Bảo Sương Đồng Tử, các bằng hữu có khả năng tìm được cho mình các bí kip trân thú vô cùng quý giá.

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long