Thiên Long Huyễn Cảnh

Quý bằng hữu thân mến!

Thiên Long Huyễn Cảnh – Đây là phụ bản nghiêng về lối phòng thủ, khống chế. Điểm đặc biệt là vật phẩm được rơi ra sẽ là vật phẩm phục vụ tính năng mới cho Thần Mộc Vương Đỉnh.
Sau đây mời các bằng hữu cùng xem bản giới thiệu phụ bản Thiên Long Huyễn Cảnh
Thiên Long Huyễn Cảnh là phụ bản tương tự Tàng Kinh Các, nhưng mức độ khó cao cấp hơn các phụ bản Cao Thủ Môn Phái của Vua Thiên Long.
Mỗi ngày 3 lượt, người tham gia lập tổ đội tối thiểu 3 thành viên, sau đó đi đến Lâu Lan (174,116) tìm NPC Nhuế Na tham gia Khiêu chiến Thiên Long Huyễn Cảnh để bắt đầu nhiệm vụ.
Trong phụ bản này, nhiệm vụ của đội chơi là bảo vệ NPC Nhuế Na thoát khỏi 10 đợt tấn công của Quái vật 8 phương, mỗi đợt sẽ có khoảng 10 con Quái xuất hiệnVà cứ 60 giây lại phát động 1 lần công kích.
Sau khi đã đánh bại hết 10 đợt tấn công, tiếp đến 8 con Boss đại diện 8 cửa sẽ xuất hiện, đội chơi cần phải tiêu diệt hết chúng để hoàn thành nhiệm vụ.
Trong suốt quá trình bảo vệ, nếu NPC Nhuế Na tử nạn thì nhiệm vụ xem như thất bại, khi đó người chơi sẽ được trả về thành thị Lâu Lan.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ NPC Nhuế Na, sẽ có 8 vị cao thủ bất kỳ của 10 môn phái xuất hiện trợ giúp tổ đội đẩy lui đợt tấn công.
Phụ bản này đòi hỏi người chơi phải nâng cao khả năng phòng thủ, kết hợp với lối đánh chiến thuật, nhằm tăng độ ăn ý giữa người chơi cùng tổ đội với các Cao Thủ môn phái khác.
Phần thưởng hấp dẫn, bao gồm các vật phẩm của tính năng Thần mộc vương đỉnh và một số phần thưởng  của các tính năng khác.

 

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long