Ác Tặc

Quý bằng hữu thân mến!

1/ Điều kiện tham gia:
– Số lượt trong ngày: Không giới hạn.
– Tổ đội tối thiểu 3 người trở lên.
– Đẳng cấp yêu cầu trên level 70
– Thời gian: có 6 mốc
* 2h00-3h00
* 13h00-14h00
* 15h00-16h00
* 17h00-18h00
* 19h00-20h00
* 21h00-22h00
2/ Phần thưởng:
Linh Hồn Toái Phiến , tiền vàng, Trang Bị Tinh Thông Phù.
3/ Cách chơi:
Khi đến thời gian bắt đầu, các bạn tới 1 trong 6 bản đồ (Vô Lượng Sơn, Kiếm Các, Kính Hồ, Đôn Hoàng, Thái Hồ và Tung Sơn) sẽ thấy xuất hiện những con Ác Tặc Tạo Phản đứng rải rác trong bản đồ.
Các bạn nhấp vào chúng thì sẽ đc đưa đến bản phụ bản Tặc Khẩu Doanh Địa.
Tại đây, các bạn tiêu diệt 30 con Tặc Binh Lâu La.
Tiêu diệt xong, đợi tầm khoảng 10 giây sẽ xuất hiện boss Tặc Binh Đầu Mục ở cuối bản đồ.
Giết xong boss, ta có thể thoát ra ngoài và chọn con Ác Tặc Tạo Phản khác để bắt đầu đi tiếp.

 

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long