Q123_Tô Châu

Quý bằng hữu thân mến!

1/ NPC liên quan:
Đến gặp NPC Tiền Hồng Vũ (131 – 259) ở Tô Châu
2/ Điều kiện:
– Tổ đội yêu cầu 3 người trở lên
– Đẳng cấp yêu cầu từ level 75 trở lên
– Một ngày đi được 5 lần
– Thời gian: bất kỳ
– Khi huỷ nhiệm vụ thì phải đợi 30p sau mới có thể nhận tiếp
3/ Phần thưởng:
Ly Hỏa, trang bị Tinh tông phù, tiền vàng
4/ Cách đi:
* Nhiệm vụ thứ nhất: Một tên không thể thoát
Tiến vào bản đồ Biên giới Tống – Liêu, bạn sẽ nhận được nhiệm vụ yêu cầu
Đầu tiên bạn nên đánh hết 50 Ngụy tống binh, sau khi hạ được hết ngụy tống binh bạn nên dụ Ngụy Tống Quân Phó Đô Thồng ra vị trí một trong hai cây cầu để hạ boss này tại đó. 
Sau khi hạ xong sẽ có 10 đào thoán phỉ loại cưỡi ngựa được chia đều tại hai cây cầu, mỗi cầu sẽ có 5 đào thoán phỉ loại. Nhiệm vụ các bạn lúc này là chia ra hai cánh thu hút đào thoán phỉ loại và tiêu diệt chúng thật nhanh.
Sau khi thành công các bạn sẽ đối đầu với boss tiếp theo là Ngụy Tống Quân Đô Thống, hạ Đô thống các bạn sẽ đối mặt với boss cuối cùng là Dư Độc để hoàn thành nhiệm vụ.
 
* Nhiệm vụ thứ 2: Trừ hại
Sau khi đã hoàn tất xong nhiệm vụ Một tên cũng không thể thoát, bằng hữu và tổ đội của mình hãy chuẩn bị tinh thần để tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ thứ 2 mang tên Trừ hại.
Nhận nhiệm vụ: gặp Tổng Tiêu Đầu Hoa Kiếm Ảnh (351 – 203) ở Tô Châu
Nhận nhiệm vụ xong, các bạn sẽ tiến vào bản đồ Trúc Lâm, nhiệm vụ yêu cầu các bằng hữu phải tiêu diệt 80 Dã Hùng và 1 Boss Hồng Hùng Vương
.
Tiêu diệt xong Hồng Hùng Vương, trả nhiệm vụ và nhận thưởng tại NPC Hoa Kiếm Ảnh, sau đó chuẩn bị nhận tiếp nhiễm vụ thứ 3
* Nhiệm vụ thứ 3: Sào huyệt của phỉ
Nhiệm vụ cuối cùng trong chuỗi nhiệm vụ 1-2-3 là Sào Huyệt Của Phỉ, đây là nhiệm vụ đem lại cho tổ đội số điểm kinh nghiệm (EXP) khá nhiều và cách thức hiện nhiệm vụ này cũng tương tự như 2 nhiệm vụ đầu tiên.
Về lại NPC Tiền Hồng Vũ để nhận tiếp nhiệm vụ Sào Huyệt Của Phỉ
Vào bản đồ Dã ngoại trại phỉ, bạn chỉ cần tập trung đánh con boss chính là Cát Vinh sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không cần đánh những con lính xung quanh (tuy nhiên đánh lính cũng được khá nhiều kinh nghiệm)
Sau khi tiêu diệt xong Boss Cát Vinh, hãy nhanh chóng đến gặp Tiền Hồng Vũ để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng. Khi trả nhiệm vụ thứ 3, mỗi thành viên sẽ nhận được EXP tương ứng.

 

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long