Hư Không Huyễn Cảnh

Quý bằng hữu thân mến!

Tu luyện trong Hư Không Huyễn Cảnh, anh hùng trên giang hồ bề ngoài sẽ đối đầu cùng 25 Boss vô cùng hung hãn nhưng thực chất là đang không ngừng khiêu chiến chính bản thân mình. Thông qua tâm đắc võ học sẽ dần dần tìm ra chân lý, lĩnh ngộ Bí Tịch Ngũ Tuyệt quý giá, kế thừa Ngũ Đại Cao Thủ danh tiếng lẫy lừng.
1/ NPC liên quan:
Đối thoại với NPC Kim Ức Phong (162 – 170) ở Đại Lý, chọn Khiêu Chiến Hư Không Huyễn Cảnh.
2/ Điều kiện tham gia:
– Số người yêu cầu tối thiểu là 1
– Cấp độ yêu cầu từ 75 trở lên
– Một ngày đi được 5 lần 
– Thời gian: bất kỳ
– Bí tịch tàn diệp (nhận 50 cái mỗi ngày tại Kim Ức Phong)
3/ Phần thưởng:
Bí tịch tàn diệp, điểm tâm đắc
4/ Cách đi:
Để khiêu chiến phụ bản Hư Không Huyễn Cảnh, các hạ cần đem vật phẩm Thiệp Ngũ Hành Pháp đến Kim Ức Phong (162 – 170). Sau đó các hạ lựa chọn phần thưởng khi tiêu diệt được Boss. 
Với mỗi loại phần thưởng thì cần số lượng Thiệp Ngũ Hành khác nhau. Mỗi lần khiêu chiến tối đa được 5 Boss. Khiêu chiến thất bại ở Boss nào thì lần sau sẽ gặp đúng Boss đó. Nếu khiêu chiến thành công thì sẽ gặp Boss kế tiếp.
* Về phần thưởng điểm Tâm Đắc Võ Học
– Điểm Tâm Đắc Võ Học phía trên sẽ nhận được khi khiêu chiến với phần thưởng cơ bản.
– Nếu phần thưởng gấp 2 thì sẽ được x2 lên. Gấp 5 thì x5 lên, …
– Khi tiêu diệt thành công thì Điểm Tâm Đắc Võ Học này sẽ được cộng trực tiếp vô nhân vật. Và chắc chắn 100% được cộng.
– Ngoài điểm Tâm Đắc Võ Học thì các hạ có xác suất 50% nhận được Bí Tịch Tàn Diệp.
– Trong trường hợp khiêu chiến với giải thưởng gấp 2 thì các hạ sẽ có 2 lần nhận được Bí Tịch Tàn Diệp. Tuy nhiên mỗi lần sẽ có xác suất nhận là 50%
.
Bảng Boss trong phụ bản Hư Không Huyễn Cảnh
**Một số lưu ý về boss:
– Boss tấn công thuộc tính nào thì kháng thuộc tính đó sẽ cao nhất.
– Điểm kháng thuộc tính đối lập sẽ là 0. Nghĩa là nếu các hạ tấn công bằng skill có thuộc tính đối lập thì sát thương sẽ cao nhất
– Kháng thuộc tính còn lại (trừ thuộc tính đối lập) sẽ ở mức trung bình.
– Các cặp thuộc tính đối lập: Huyền <> Độc; Hoả <> Băng
– Riêng các boss đánh cả 4 thuộc tính thì điểm kháng của 4 thuộc tính cũng sẽ ở mức trung bình.
– Hệ thống sẽ ghi nhận Boss đã tiêu diệt được trước đó. Nghĩa là lần 1 các hạ tiêu diệt Boss Hộ Đảo Thần Thú thành công, thì lần 2 các hạ sẽ gặp Boss Băng Yêu. Nếu tiêu diệt thất bại thì lần khiêu chiến kế tiếp vẫn sẽ gặp lại Boss đó.

 

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long