Diệt Phỉ Kính Hồ

Quý bằng hữu thân mến!

Vào mỗi chiều thứ 7 hàng tuần, sau một buổi sáng chạy đủ 8 vòng thương nhân và nhận tiền lương của tuần thì cũng là lúc bạn chuẩn bị hành trang để bước vào một nhiệm vụ thú vị và cũng đem lại cho bạn rất nhiều điểm kinh nghiệm, đó là nhiệm vụ: “Diệt phỉ Kính Kồ”.
1/ NPC liên quan:
Gặp NPC Tề Sát Vân (199 – 54) ở Kính Hồ (đi từ Tô Châu sang)
2/ Điều kiện tham gia:
– Tổ đội 3 người trở lên
– Cấp độ yêu cầu từ level 70
– Số lượt đi trong ngày chỉ được 1 lần
– Thời gian: bất kỳ trong ngày
– Phải có Ngân Bài Lệnh Tiễn (nhận ở trong bang)
3/ Phần thưởng:
Chưởng Cự Yếu Quyết, Tân Mãng thần phù
4/ Cách đi:
Đầu tiên, các bạn phải đổi 50 điểm Cống hiến bang hội để lấy Ngân Bì Lệnh Tiễn tại NPC Binh trong bang phái của mình.
Sau khi có Ngân Bì Lệnh Tiễn, tới Kính Hồ gặp NPC Tề Sát Vân để vào phụ bản Diệt Phỉ. 
Lưu ý: là do không giống như Q liên hoàn Tô Châu nên bạn không thể ra vào phó bản thoải mái, hãy chuẩn bị kỹ càng về máu và mana trước khi bước vào phó bản.
Bước vào phụ bản, tiêu diệt 200 con Kính Hồ Thủy Phỉ, mỗi khi giết 20 con Kính Hồ Thủy Phỉ sẽ xuất hiện Kính Hồ Thủy Phi Tinh Anh.
Chú ý: những con boss tiểu là Thủy Phỉ Tinh Anh, nên tập trung đánh những con này trước vì sát thương của nó khá mạnh.
Khi đánh đến chặng cuối, các bạn sẽ gặp 2 con boss Kính Hồ Thủy Phỉ đầu lĩnh, dụ từng con ra để đánh xong hoàn thành nhiệm vụ 1 cách thuận lợi.

 

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long