Phụng Hoàng Lăng Mộ

Quý bằng hữu thân mến!

Tiếp nối sự kiện Phụng Hoàng Cổ Thành, BQT Vua Thiên Long đã cho ra mắt thêm phụ bản mới mang tên Phụng Hoàng Lăng Mộ cực kỳ hấp dẫn.

 
Nơi khói lửa Phụng Hoàng Cổ Thành, tương truyền phe dành thắng lợi sẽ có cơ hội tham gia đột nhập Phụng Hoàng Lăng MộPhụng Hoàng Lăng Mộ dưới sự quản lý của Bàn Sơn Đạo Nhân tương truyền là một nơi tối tăm và âm u, ai có thể vào đây thì bản lĩnh cũng phải rất cao cường, cỡ bá chủ Phụng Hoàng Cổ Thành.
 
Mỗi ngày 3 lượt tham gia, cấp độ tối thiểu là 70 đội trưởng mang theo Phụng Hoàng Lăng Mộ Thông Hành Lệnh đến giao cho Lạc Dương (265,256) Lý Dã để có thể tiến vào.
 
Đầu vào các vị sẽ phải đánh bại 54 tên Mạc Kim Giáo Úy tay sai của Bàn Sơn Đạo Nhân. Việc này khá đơn giản với các vị.
 
Sau khi tiêu diệt tất cả tay sai, Bàn Sơn Đạo Nhân sẽ xuất hiện. Hắn ta có kỹ năng đặt Nhiên Thiêu Đạn và Cao Bạo Đạn dưới chân tất cả người chơi mỗi 20 giây gây thương tổn lớn và mù lòa diện rộng nếu người chơi đứng gần bom nếu sau 10 giây bom phát nổ.
 
Đánh bại Bàn Sơn Đạo Nhân, các vị sẽ nhận được nhiều phần thưởng quý giá, trong đó có báu vật Ly Hỏa là thứ nguyên liệu quý giá trong thuật tinh thông trang bị cùng Chân Nguyên Phách và ngọc thời trang cấp 1 vô cùng hấp dẫn.
 

 

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long