Boss Cao Thủ Môn Phái

Quý bằng hữu thân mến!

1. Phụ bản: Khiêu chiến tại Lạc Dương – Long Bá Thiên, mỗi ngày người chơi có thể lập đội tối thiểu 1 người và tham gia không quá 5 lượt khiêu chiến. Khiêu chiến chia làm 3 mức độ tùy thuộc người chơi lựa chọn.
2. Boss thành thị: Xuất hiện tại Võ đài thành Đại Lý vào 20:30 mỗi tối, gồm đệ tử của 10 môn phái, người chơi hợp lực tiêu diệt họ.
Phần thưởng sau khi đánh bại đệ tử môn phái bất kỳ:
– Chân nguyên phách (Không CĐ), Chân nguyên tinh phách (Không CĐ), Ly hỏa (Không CĐ), Yếu quyết 86 phái tương ứng với Boss (Không CĐ).
– Tỷ lệ rơi tại Boss thành thị sẽ cao hơn nhiều phụ bản.
– Khi tiêu diệt Boss thành thị, tất cả người chơi trong thành sẽ có tỷ lệ nhận được Ly Hỏa (5 cái, CĐ) và điểm hoạt động (100 điểm, them 500 điểm cho tổ đội diệt Boss).
– Khi tiêu diệt Boss phụ bản, toàn tổ đội sẽ nhận được 200 điểm hoạt động.
– Trong phụ bản nếu rời đội hoặc tử nạn thì sẽ gửi về thành Lạc Dương và sẽ không nhận được phần thưởng từ lần khiêu chiến đó.
– Tại thành thị, cao thủ môn phái tồn tại trong 60 phút, sau 60 phút sẽ tự biến mất.
– Cao thủ môn phái sẽ sử dụng skill của chính môn phái đó với mức độ delay nhanh hơn nhiều so với người chơi.
– Cao thủ môn phái với mức máu ngang mức máu của Boss.
***Lưu ý
– Với phụ bản cần người chơi đạt cấp 80 trở lên. 
– Với cả phụ bản và thành thị, khi tiêu diệt Boss, người chơi chỉ có thể nhận được túi bọc nếu như trong tổ đội, nếu không trong đội sẽ tính là miss. 
– Tại thành thị nếu người chơi không để trống 1 ô trống trong ô đạo cụ trước khi boss bị tiêu diệt, nếu người chơi đó may mắn có phần thưởng thì phần thưởng thì sẽ không có chỗ để và phần thưởng sẽ bị hệ thống tịch thu và thông báo tay nải đã đầy đến người chơi.
 
Hình ảnh minh họa:

 

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long