Kinh nghiệm Diệt Phỉ Kính Hồ

Quý bằng hữu thân mến!

Một số kinh nghiệm Diệt Phỉ Kính Hồ

Vào mỗi chiều thứ 7 hàng tuần, sau một buổi sáng chạy đủ 8 vòng thương nhân và nhận tiền lương của tuần thì cũng là lúc bạn chuẩn bị hành trang để bước vào một nhiệm vụ thú vị và cũng đem lại cho bạn rất nhiều điểm kinh nghiệm, đó là nhiệm vụ: “Diệt phỉ Kính Hồ”.

Điều kiện đầu tiên để tiến hành diệt phỉ là bạn phải lập tổ đội ít nhất là 3 người. Sau đó là mỗi người đều phải có 1 cái ngân bì lệnh tiễn chỉ có thể lấy được bằng cách đổi 50 điểm cống hiến bang hội ở chỗ NPC Binh trong bang của mình.

 

 

Có “Ngân bì lệnh tiễn” và một tổ đội theo mình là nên full và tốt nhất là có một Nga My pro bơm máu (bạn cũng nhớ mang theo nhiều nhiều mana nếu như không có thú huyết tế). Như vậy là đã đủ điều kiện để tham gia diệt phỉ rồi. Chuẩn bị xong tổ đội của bạn có thể tập trung tại NPC Tề Sát Vân ở Kính Hồ và bước vào phụ bản diệt phỉ.

 

 

 

Khi vào phụ bản rồi bạn không nên quá tham quái mà lùa quá nhiều, có thể dẫn đến chết bất đắc kì tử. Nên chia thành nhiều chặng nhỏ để dễ đánh và có thời gian hồi máu.

 

Trong khi đánh nên chú ý thường có những con boss tiểu là Thủy phỉ tinh anh, nên tập trung đánh những con này trước vì sát thương của nó khá mạnh.

 

 

 

Khi đánh đến chặng cuối cùng, bạn sẽ gặp 2 con boss khủng to như boss trong Q3, nhưng không việc gì phải sợ, bạn và tổ đội chỉ cần dụ đánh từng con một là có thể hoàn thành nhiệm vụ diệt phỉ một cách thuận lợi. Lưu ý là không giống như đi Q1,2,3 là bạn có thể đi vào phụ bản thoải mái mà khi đã vào là không thể ra được nữa nên tốt nhất bạn hãy chuẩn bị kĩ càng về máu và mana để có thể hoàn thành nhiệm vụ thú vị và cũng có một chút thử thách này. Chúc các bạn may mắn.

 

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long