Chuỗi Nhiệm Vụ 1-2-3 (phần 2)

Quý bằng hữu thân mến!

Sau khi đã hoàn tất xong nhiệm vụ Một tên cũng không thể thoát, bạn và tổ đội của mình hãy chuẩn bị tinh thần để tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ thứ 2 mang tên Trừ Hại. Khi thực hiện nhiệm vụ này các bạn phải tiêu diệt 80 Dã Hùng và 1 Boss Hồng Hùng Vương.

Cách thức thực hiện nhiệm vụ Trừ Hại
Nhận nhiệm vụ: Nhận nhiệm vụ tại chữ Phiêu (251,109) gặp Tổng Tiêu Đầu Hoa Kiếm Ảnh.
Điều kiện: 1 tổ đội gồm 6 người với cùng 1 đẳng cấp {ví dụ 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x(lv)} .

Chuẩn bị: Để chuẩn bị tốt trong tổ đội nên buff hỗ trợ cho nhau (về thể lực, thân pháp, cường lực, chính xác, trí lực, các loại kháng ,v.v…) và nên có 1 tanker chuyên làm nhiệm vụ lùa quái về 1 vị trí mà tổ đội đã chọn trước , tất nhiên không thể thiếu 1 Nga My chuyên hồi phục máu cho 1 tổ đội , với đội hình này làm nhiệm vụ 2 rất dễ dàng .

Vị Trí 1: Nhiệm vụ của tanker lùa quái về vị trí đã chọn và tấc cả phải thống nhất 1 hướng cố định. Tại những vị trí này có thể tiêu diệt khoảng 15-20 Dã Hùng .
Sau khi giết hết gấu con tại vị trí này, tổ đội cẩn thận sẽ gặp Hồng Hùng Vương. Tuy nhiên tại đây tổ đội nên tránh mà không tiêu diệt vội, vì có thể nhiệm vụ sẽ bị lỗi và cả tổ đội sẽ thất bại, vậy cho nên chúng ta cần đi xuyên qua Hồng Hùng Vương và tránh va chạm.
Vị trí 2: Tại đây tanker tiếp tục lùa Dã Hùng về và tiêu diệt khoảng 15-20 con.
Vị trí 3:  Tiếp tục tiêu diệt tiếp 15-20 con Dã Hùng tại khu vực này.
Vị trí 4: Đây là vị trí cuối cùng để chúng ta tiêu diệt toàn bộ số Dã Hùng còn lại và chuẩn bị cho việc tiêu diệt Hồng Hùng Vương.
Sau khi tất cả tổ đội đã hồi phục xong Khí và Huyết, 1 tanker sẽ làm nhiệm vụ lùa Hồng Hùng Vương về vị trí tổ đội đang đợi và kết thúc.
Việc cuối cùng cần làm là đem trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng tại Tổng Tiêu Đầu Hoa Kiếm Ảnh.
Chúc các bạn thành công và được phần thưởng xứng đáng.

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long