Ưu Đãi KM 100%

Quý bằng hữu thân mến!, BQT Vua Thiên Long quyết định mở KM 100% cho các bạn như sau:

  • Khuyến mãi 100%  riêng cho SV [Truyền Thuyết Ảnh Tử]: Từ 8:30 sáng thứ Ba ngày 07/04/2020 đến 06:00 sáng thứ Bảy ngày 10/04/2020
  • Khuyến mãi 50% cho các SV còn lại: Từ 8:30 sáng thứ Ba ngày 07/04/2020 đến 06:00 sáng thứ Bảy ngày 10/04/2020
  • Hướng dẫn chuyển bạc: Xem ở đây

 Lưu ý:
– Vua Thiên Long khuyến khích người chơi cày cuốc và không n.ạ.p thẻ. N.ạ.p thẻ chỉ là giải pháp cuối cùng cho những bạn không có thời gian cày hoặc không muốn cày cuốc.
– Hiện tại tỉ lệ nạp thẻ của Vua Thiên Long có sự khác biệt giữa n.ạ.p bằng ngân hàng (A.T.M/internet banking) và n.ạ.p bằng t.h.ẻ cào điện thoại như sau:

  • N.ạ.p b.ạ.c bằng ngân hàng (Khuyến Nghị): Tỉ lệ là 100:100, ví dụ bạn n.ạ.p 100K VNĐ sẽ nhận được 100K b.ạ.c. 
  • N.ạ.p b.ạ.c bằng thẻ cào: Tỉ lệ là 100:70 ví dụ bạn n.ạ.p 100K VNĐ sẽ nhận được 70K điểm thưởng. Các nhà mạng hỗ trợ và từng mệnh giá đều được ghi chi tiết trong trang nạp thẻ.
  • Khuyến khích các bạn n.ạ.p b.ạ.c bằng ngân hàng để được hưởng tỉ lệ 100:100.
  • KHUYẾN MÃI TÍNH THEO SỐ B.Ạ.C CHUYỂN VÀO GAME.
Vua Thiên Long