Thông Báo Gộp SV Ảnh Tử vào SV Nhạn Nam Phi

Quý bằng hữu thân mến!

Để tăng thêm phần thử thách và tinh thần giao lưu với các bằng hữu cùng đam mê, BQT Vua Thiên Long thông báo sẽ gộp cụm máy chủ Truyền Thuyết Ảnh Tử vào cụm SV 3D Chống Clone [Nhạn Nam Phi – Lam Sa Thủ] chi tiết như sau:

  • Thời gian sáp nhập dự kiến vào 6h00 sáng thứ tư ngày 15/04/2020
  • Thời gian hoàn thành dự kiến vào 06h00 sáng thứ năm ngày 16/04/2020 (nếu hoàn thành sớm hơn dự kiến thì admin sẽ có thông báo đến quý bằng hữu)

***LƯU Ý:
Do việc sáp nhập làm dữ liệu server ngày càng lớn, để hạn chế việc này, hệ thống sẽ tự động xoá tất cả các nhân vật có cấp độ nhỏ hơn 30.

Do đó, BQT không chịu trách nhiệm về các tổn thất trong các nhân vật đó.

Sau khi sát nhập, #thương_hội và bang hội ở Server 【Truyền Thuyết Ảnh Tử】 #sẽ_bị_mất, vì vậy quý bằng hữu ở SV 【Truyền Thuyết Ảnh Tử】 hãy di chuyển đồ sang acc phụ có level cao hơn 31.
Thời trang khảm khác ngọc thời trang cần được tháo ra, nếu không các bạn sẽ bị giam ở đại lý.

Chúc các bằng hữu một ngày tốt lành.
#TLBB #Private #Hợp #Server

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long