Tính năng Võ Hồn

Quý bằng hữu thân mến!

Mặc dù vật phẩm Võ Hồn đã tồn tại ngay từ đầu, nhưng so với phiên bản gốc thì chức năng liên quan đến Võ Hồn thiếu rất nhiều.

Sau một thời gian nghiên cứu & chỉnh sửa, BQT đã thêm các chức năng liên quan đến kỹ năng Võ Hồn như: lĩnh ngộ kỹ năng, tẩy & thăng cấp kỹ năng.

Song song với các chức năng mới này, BQT cũng cho ra mắt 2 vật phẩm: Ức Hồn Thạch và Hồn Băng Châu. Dĩ nhiên không thể không kể đến hệ thống skill Võ Hồn rất phong phú vừa được thêm vào.

Hệ thống skill Võ Hồn
Tên kỹ năng Loại Nhóm Ghi chú
Thanh Dật Chi Hồn Bị động 1 Phiến, Hoàn tăng nội ngoại công của vũ khí
Hàn Phong Chi Hồn Đơn đoản, song đoản tăng nội ngoại công của vũ khí
Võ Dũng Chi Hồn Đao, Thương tăng nội ngoại công của vũ khí
Ngự Thể Chi Hồn Tăng nội ngoại thủ của phòng cụ
Ngưng Lực Chi Hồn Dùng tay buff bản thân Buff tăng cường lực
Tụ Linh Chi Hồn Buff tăng nội lực
Cường Thể Chi Hồn Buff tăng thể lực
Cố Định Chi Hồn Buff tăng trí lực
Du Thân Chi Hồn Buff tăng thân pháp
Lộ Cương Chi Hồn Buff tăng ngoại công
Toàn Nhu Chi Hồn Buff tăng nội công
Võ Nhận Chi Hồn Buff tăng ngoại thủ
Âm Miên Chi Hồn Buff tăng ngoại thủ
Tinh Chuẩn Chi Hồn Buff tăng chính xác
Linh Sái Chi Hồn Buff tăng né tránh
Pháp Lực Chi Hồn Khi tấn công có xác suất giảm Cường Lực của mục tiêu
Diệt Linh Chi Hồn Khi tấn công có xác suất giảm Nội Lực của mục tiêu
Phá Thể Chi Hồn Khi tấn công có xác suất giảm Thể Lực của mục tiêu
Loạn Định Chi Hồn Khi tấn công có xác suất giảm Trí Lực của mục tiêu
Trọng Thể Chi Hồn Khi tấn công có xác suất giảm Thân Pháp của mục tiêu
Tuyệt Khí Chi Hồn Khi tấn công có xác suất giảm khí của mục tiêu
Thượng Võ Chi Hồn Khi tấn công có xác suất tăng tất cả thuộc tính của bản thân
Tuyệt Tình Chi Hồn Khi tấn công có xác suất giảm tất cả thuộc tính của mục tiêu
Cương Mãnh Trọng Kích Tấn công đơn thể 2 Tấn công ngoại công
Nhu Xà Đột Tập Tấn công nội công
Hàn Băng Xuyên Thích Tấn công băng công
Liệt Diệm Chước Thân Tấn công hỏa công
Thiên Lôi Oanh Đỉnh Tấn công huyền công
Vụ Hủ Thực Độc Tấn công độc công
Diệt Thế Bát Phương Tấn công quần thể 3 Tấn công ngoại công
Tuyệt Cảnh Tán Sát Tấn công nội công
Băng Phong Vạn Lý Tấn công băng công
Thiên Hỏa Liêu Nguyên Tấn công hỏa công
Cuồng Lôi Thiên Giáng Tấn công huyền công
Kịch Độc Ôn Dịch Tấn công độc công
Võ Hồn sẽ học được mỗi nhóm 1 skill. Như vậy bằng hữu sẽ có thêm 3 skill để sử dụng. Các skill học được là ngẫu nhiên

 


Ức Hồn Thạch được dùng trong lúc Tẩy Kỹ năng Võ Hồn
 


Hồn Băng Châu có 5 cấp, mỗi cấp có 2 loại: cố định và không cố định.
Hồn Băng Châu có thể hợp thành để được Hồn Băng Châu đẳng cấp cao hơn.
Hồn Băng Châu chuyên dùng để thăng cấp kỹ năng Võ Hồn.
Trân trọng thông báo. Hướng dẫn cách Lĩnh Ngộ, Tẩy & Thăng cấp kỹ năng Võ Hồn
Sau khi các hạ có Võ Hồn, thì có thể đến Đại Lý Vô Nhai Tử () để tiến hành thao tác.
Do hạn chế về kỹ thuật, nên các skill Võ Hồn sẽ gắn liền với nhân vật (phiên bản gốc là gắn liền với Võ Hồn cụ thể).
Nghĩa là các hạ có thể đeo bất cứ Võ Hồn loại nào thì các skill đó vẫn không đổi. Cho nên nếu có thăng cấp Võ Hồn thì skill của Võ Hồn vẫn không thay đổi.


Lĩnh ngộ Kỹ năng cần tốn vàng, điểm kinh nghiệm.
Võ Hồn sẽ lĩnh ngộ được 3 skill: 1 skill bị động hoặc buff, 1 skill tấn công đơn thể, 1 skill tấn công quần thể.
Nếu Võ Hồn đã có skill thì không thể lĩnh ngộ được nữa.
(các số liệu trong hình chỉ là minh họa)
 


Mỗi lần tẩy kỹ năng cần tốn vàng, điểm kinh nghiệm và 1 Ức Hồn Thạch
3 skill nhận được sau khi tẩy là ngẫu nhiên, gồm: 1 skill bị động hoặc buff, 1 skill tấn công đơn thể, 1 skill tấn công quần thể.
Nếu các hạ không vừa ý thì có thể tẩy skill tiếp.
Lưu ý: tẩy skill thì các skill đã thăng cấp trước đó đều trở về cấp 1
(các số liệu trong hình chỉ là minh họa)
 


Thăng cấp kỹ năng cần tốn vàng, điểm kinh nghiệm và 1 Hồn Băng Châu có đẳng cấp tương ứng. Tỷ lệ thành công là 100%.
Mỗi skill sẽ có 6 cấp, cấp càng cao thì hiệu quả càng cao.
(các số liệu trong hình chỉ là minh họa)
Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long