PB Phụng Minh Vương Lăng

Quý bằng hữu thân mến!

Tương truyền Phụng Minh Vương Lăng ẩn chứa vô vàn bảo vật mà nhân sĩ giang hồ ngày đêm khao khát có được, đặc biệt là Long Văn.
 
1/ NPC liên quan:
 
– NPC Tiêu Lăng (290 – 70) ở Phụng Minh Trấn.
– Để tiến vào phụ bản, bạn cần mua 1 cái Thông Hành Lệnh tại chỗ Tiêu Lăng.
 
 
2/ Điều kiện:
 
– Tổ đội phải 3 người trở lên
– Đẳng cấp từ level 85 trở lên
– Mỗi ngày đi được 2 lần
– Thời gian: bất kỳ
 
3/ Phần thưởng:
 
– Long Văn
– Chú Văn Huyết Ngọc
– Tinh vân thủy
– Xuyết Long Thạch (Bạo , Nguyên , Thương).
 
4/ Cách đi:
 
– Vương Lăng có 9 Long Trụ, các bạn phải phá vỡ các trụ này để giải trừ phong ấn, đả thông long mạch.
 
 
– Trong quá trình phá vỡ Long Trụ, nếu ngẫu nhiên xuất hiện Long Văn trên long trụ thì sẽ đả thông được 1 long mạch.
 
 
– Chỉ cần đả thông được 3 long mạch, sẽ xuất hiện boss Vương Lăng Thủ Giám (nằm ở giữa bản đồ).
 
 
– Tiêu diệt boss sẽ nhận được 1 chìa khóa Đồng Bảo Rương để mở 1 trong số Đồng Bảo Rương (xuất hiện sau khi boss chết).
 
 
Lưu ý: Nếu Long Trụ bị phá vỡ mà không xuất hiện Long Văn thì bằng hữu phải tiêu diệt các quái vật xuất hiện quanh long trụ, sau khi tiêu diệt hết quái thì mới có thể tiếp tục phá vỡ long trụ khác.
 
 
Chúc quý bằng hữu sớm ngày sở hữu được Long Văn như mong muốn!

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long