Yến Tử Ô

Quý bằng hữu thân mến!

Mộ Dung Phục tự xưng là Yến Quốc hoàng thất hậu duệ, triệu tập binh mã tại Yến Tử Ô, lực lượng hùng mạnh vô song, mưu đồ tạo phản, không biết bao nhiêu mãnh tướng đã bại trận dưới tay của hắn
Các đại hiệp có bằng lòng ra tay thảo phạt Yến Tử Ô, tiêu diệt phản đồ Mộ Dung Phục hay không ?
1/ NPC liên quan: 
Lý Cương (69 – 119) map Thái Hồ
2/ Điều kiện:
– Tổ đội ít nhát là 3 người
– Phải trên cấp 60
– Mỗi ngày đi tối đa được 3 lần
3/ Bản đồ:
4/ Cách đi:
– Đầu tiên, các bạn khinh công qua các con tàu, đến chỗ Kỳ Hạm để bảo về NPC Hồ Diên Báo, tránh ko cho quái đánh chết NPC đó
– Sau đó, đến Điểm Cản Trở, gặp NPC Tiền Hoành Vũ để bắt đầu bảo vệ NPC này
– Chạy xuống phía Nam của Điểm Cản Trở, tại đây sẽ xuất hiện 25 lượt quái, các bạn tiêu diệt hết số quái đó
– Khi đánh xong, chạy lên NCP Hoa Hách Cấn để có thể di chuyển vào Yến Tử Ô sơn trang tiêu diệt Mộ Dung Phục
5/ Các vật phẩm nhận được: Thần Binh Phù 1-2-3
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

 

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long