Thủy Lao

Quý bằng hữu thân mến!

Những tên phạm nhân độc ác ở Thủy trại đang bạo động, phần lớn binh lính trong kinh thành rời Hồ Di để đi tập luyện khiến người trong Thủy trại không đủ. Hồ Diên Báo phải cầu cứu tri phủ Tô Châu, các đại hiệp có muốn tình nguyện giúp đỡ hắn ta để có thể nhận được số tiền vàng làm phần thưởng không?
1/ NPC liên quan:
Nhận nhiệm vụ tại NPC Hồ Diên Báo (337 – 312) ở Tô Châu
Sau đó đến Thái Hồ gặp NPC Hồ Diên Khánh (64 – 74) để tiến vào Thủy trại
2/ Điều kiện tham gia:
– Cấp độ yêu cầu >= level 20
– Đi được 10 lần trong ngày
– Yêu cầu phải có tổ đội 3 người
– Thời gian: bất kỳ trong ngày
3/ Phần thưởng: 
Vàng không khóa + nhiều exp
4/ Cách đi:
Đây là bản đồ của phó bản Thủy Lao
Nhiệm vụ của bạn khi vô phó bản này là sẽ tiêu diệt hết quái trong đấy, sau khi tiêu diệt toàn bộ quái, bạn hãy dịch chuyển ra giữa map rồi quay về thành, như vậy là nhiệm vụ đã được kết thúc.

 

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long