Thông Báo Gộp SV [Huyền Minh] vào [Lam Sa Thủ]

Quý bằng hữu thân mến!

Để tăng thêm phần thử thách và tinh thần giao lưu với các bằng hữu cùng đam mê, BQT Vua Thiên Long thông báo sẽ gộp cụm máy chủ Huyền Minh Thần Chưởng vào cụm SV 3D Chống Clone [Nhạn Nam Phi – Lam Sa Thủ] chi tiết như sau:

  • Thời gian sáp nhập dự kiến vào 14h00 chiều thứ tư ngày 14/10/2020
  • Thời gian hoàn thành dự kiến vào 20h00 tối thứ tư ngày 14/10/2020 (nếu hoàn thành sớm hơn dự kiến thì admin sẽ có thông báo đến quý bằng hữu)

***LƯU Ý:
Do việc sáp nhập làm dữ liệu server ngày càng lớn, để hạn chế việc này, hệ thống sẽ tự động xoá tất cả các nhân vật có cấp độ nhỏ hơn 30.

Do đó, BQT không chịu trách nhiệm về các tổn thất trong các nhân vật đó.

Sau khi sát nhập, #thương_hội và bang hội ở Server 【Huyền Minh Thần Chưởng】 #sẽ_bị_mất, vì vậy quý bằng hữu ở SV 【Huyền Minh Thần Chưởng】 hãy di chuyển đồ sang acc phụ có level cao hơn 31.
Thời trang khảm khác ngọc thời trang cần được tháo ra, nếu không các bạn sẽ bị giam ở đại lý.

Chúc các bằng hữu một ngày tốt lành.
#TLBB #Private #Hợp #Server

Vua Thiên Long kính bút!

Vua Thiên Long