Khuyến Mãi 100% Mừng OPEN SV Mới

🎉KHUYẾN MÃI MỪNG OPEN SV MỚI‼️
🎯Áp dụng cho SV mới Ngọa Hổ Tàng Long!
🎊Thời gian: từ lúc SV Open 14H00 ngày 26/2/2022 đến 20H00 ngày 05/03/2022.
 
☀️Chi tiết KM như sau:
 
 
🔰Khuyến Mãi 100%:
– Áp dụng từ 14h00 ngày 26/2 đến 14h00 01/03/2022
– Khi bằng hữu chuyển bạc vào game, hệ thống sẽ tự cộng KM 100% điểm tặng cho anh em!
 
🔰Khuyến Mãi 50%:
– Áp dụng từ 14h01 ngày 01/03 đến 20h00 05/03/2022
– Khi bằng hữu chuyển bạc vào game, hệ thống sẽ tự cộng KM 50% điểm tặng cho anh em!
 
☑Tỉ lệ đổi bạc là 100.000 BẠC = 100.000 ĐT (chưa tính KM)
☑Tỉ lệ nạp thẻ ĐT, Gate là 10:7 ( Thẻ 100K = 70.000 Bạc )
☑ Tỉ lệ nạp ATM là 10:10 ( 100K VND = 100.000 Bạc )
☑ Khuyến mãi tự động cộng thêm thành Điểm Tặng vào nhân vật cho bằng hữu khi chuyển bạc vào game.
Vua Thiên Long