Download Game

Chọn 1 trong 3 link để tải game về máy. Sau khi tải xong giải nén file TLBBLegends.rar rồi chạy Launch.exe để vào game.

*Nếu không vào được game các bạn hãy làm theo hướng dẫn ở liên kết này: https://vuathienlong.com/sua-loi-render-dll/

STT

LINK DOWNLOAD

1

Download

2

Download

3

Download

Phiên Bản Vua Thiên Long Cụm 3D 2017-2022

Đây là phiên bản cũ chúng tôi tiếp tục duy trì mãi mãi cho quý bằng hữu có thể vào ôn lại kỷ niệm của mình.

Cấu Hình Máy

Yêu Cầu Hệ Thống

Vua Thiên Long