Download Client Game

Link tải bản 3D (cụm máy chủ Giáng Long – Vân Phù):

Chọn 1 trong 4 link để tải game về máy. Sau khi tải xong giải nén file VuaThienLong3D.rar rồi chạy Launch.exe để vào game.


Link tải bản 2D (các cụm máy chủ Hợp Nhất, Thần Long, Thần Kiếm):

Chọn 1 trong 4 link để tải game về máy. Sau khi tải xong giải nén file VuaThienLongNew.rar rồi chạy Launch.exe để vào game.

STT

LINK DOWNLOAD

1


Download

2


Download

3


Download

4


Download

 

Cấu Hình Máy

 

 

(Cập nhật link mới nhất 09:30 ngày 03/10/2017)

Vua Thiên Long