Download Game

Link tải bản Hoài Niệm FPT (cụm máy chủ Phục Hận + Giáng Long – Vân Phù):

Chọn 1 trong 4 link để tải game về máy. Sau khi tải xong giải nén file VuaThienLong3D.rar rồi chạy Launch.exe để vào game.

STT

LINK DOWNLOAD

1

Download

2

Download

3

Download

4

Download

 

Link tải bản 3.5 (Máy Chủ: BÀN CỔ + tất cả cụm máy chủ đã hợp nhất):

Chọn 1 trong 3 link để tải game về máy. Sau khi tải xong giải nén file VuaThienLongNew.rar rồi chạy Launch.exe để vào game.

Cấu Hình Máy

Yêu Cầu Hệ Thống

Vua Thiên Long