Thumbnail

Niêm Hoa Mộc Nhân Trận

Quý bằng hữu thân mến! Niêm Hoa Mộc Nhân Trận phụ bản thách thức sự ăn ý của các anh hùng…


Thumbnail

Chiến Trường Tống Liêu

Quý bằng hữu thân mến! Chiến trường Tống Liêu một trong những điểm hấp dẫn của Vua Thiên Long. Lấy bố…


Thumbnail

Boss Cao Thủ Môn Phái

Quý bằng hữu thân mến! 1. Phụ bản: Khiêu chiến tại Lạc Dương – Long Bá Thiên, mỗi ngày người chơi…


Thumbnail

Phụng Hoàng Lăng Mộ

Quý bằng hữu thân mến! Tiếp nối sự kiện Phụng Hoàng Cổ Thành, BQT Vua Thiên Long đã cho ra mắt thêm phụ…


Thumbnail

Tân Cạnh Kỹ Trường

Quý bằng hữu thân mến!   Nhận thấy sự cũ kỹ và quá lỗi thời của Cạnh Kỹ Trường gần như đã…


Thumbnail

Thiếu Thất Sơn

Quý bằng hữu thân mến! Cái Bang gần đây nổi lên một vị bang chủ tên Trang Tụ Hiền thách thức thiên…


Thumbnail

Phụng Minh Vương Lăng

Quý bằng hữu thân mến! Tương truyền Phụng Minh Vương Lăng ẩn chứa vô vàn bảo vật mà nhân sĩ…


Thumbnail

Chinh Phục Phiêu Miễu Phong

Quý bằng hữu thân mến! Giang Sơn Mỹ Nhân khai quan đã cập nhạt nhiệm vụ Huyết Chiến Phiêu Miễu Phong, ấn tượng…


Thumbnail

Tranh Đoạt Bảo Sương

Quý bằng hữu thân mến! Thánh Thú Sơn trong phiên bản Tiên Lữ Kỳ Duyên vốn đã dậy sóng với “boss trùm”Long Quy nay…


Vua Thiên Long