Thumbnail

TLBB Mới Ra Lam Sa Thủ 22/06

Kính chào quý bằng hữu! Đã nhiều ngày rồi không còn nghe tiếng trống trường rộn rã, hoa phượng đã…


Vua Thiên Long