Thumbnail

QUYỀN LỢI CÁC MỐC VIP

Quý bằng hữu thân mến! Đầu tiên, thay mặt BQT VUA THIÊN LONG, admin chân thành gửi lần cảm ơn đến quý bằng hữu gần xa, đã gắn bó cùng…


Thumbnail

Tính năng Thần Mộc Vương Đỉnh

Năm xưa lão quái Đinh Xuân Thu học Hóa Công Đại Pháp, dùng hiệu quả thần bí của nó để luyện hóa độc trùng bách thảo tăng công lực. Ngoài…


Vua Thiên Long